Krovinių draudimas

Prekių ir krovinių, pervežamų įvairiomis transporto rūšimis, draudimas leidžia kompensuoti nuostolius, susijusius su krovinio pažeidimu ir praradimu, įvykusio dėl atsitiktinumų ir pervežimų pavojų, priklausomai nuo draudimo atlyginimo apimties.
Krovinio draudimo sutarties sudarymas leidžia greitai atlyginti žalą, susijusią su nepalankiomis aplinkybėmis, susidariusiomis pervežimo metu, ir apginti tiek savo interesus, tiek ir verslo partnerių interesus.
Draudimo sutartis galioja visose draudimo polise nurodytose teritorijose.
Mūsų įmonė dirba su pirmaujančiomis Europos draudimo įmonėmis. Draudimo įmonės paskaičiuos Jums draudimo tarifus, atsižvelgiant į svarbius parametrus kiekvienu atskiru atveju, pačiomis palankiausiomis sąlygomis.